You are here

Human Trafficking sa Canada | Human Trafficking (Tagalog)

Ang polyetong ito ay para sa sinumang nais magkaroon ng karagdagang impormasyon tungkol sa human trafficking. Makakahanap ka dito ng pangkalahatang impormasyon tungkol sa human trafficking, kung paano tumutugon ang batas sa human trafficking, kung ano ang ginagawa ng mga pamahalaan, at kung ano ang magagawa mo. Ang impormasyon ay kasalukuyang sa 2014.

Magagamit sa Ingles, Tsino, Pranses, Punjabi, at Espanyol din.

Format: 
PDF
Print
Language: 
Tagalog
PDF icon Download PDF (1.06 MB)

Also on this topic

Publication
加拿大的 人口贩运问题  子是为希望更多了解人口贩运问题的读者
Publication
Libro para toda persona que quiera aprender más acerca de la trata de personas.
Publication
This publication explains youth records in Canada.
Publication
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜਾਣਕਾਰੀ 2014 ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ.
Publication
A publication on the law's response to human trafficking in Canada.
Publication
Ce livret contient des informations juridiques destinées au public sur le dossier d’adolescent.
Publication
Ce livret est destiné à tous ceux qui désirent en savoir plus sur la traite de personnes.